Здравей, Гост!

   
       Регистрация 


Каква оценка бихте дали на приложението?

        Лоша

        Добра

        Много добра

        Отлична
Статистика

Кожух планина

Кожух е възвишение високо 281 метра, което е разположено в Санданско-Петричката котловина. Издига се на близо 200 м. над съвременното корито на река Струма. Възвишението представлява остатъци от стар вулканичен конус, който не е активен от близо 1 милион години. През конуса преминава река Струма, като край коритото й има извори на...


Исторически данни

На 2 километра източно от селото в местността Кожух се намират руините от един от най-големите антични градове по долината на Струма, съществувал от IV в. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. В досегашната исторически изследвания този град се свързваше с античната Петра. Откритият тук през 2002 година латински надпис от 308 година сл. Хр. по недвусмислен...